• "ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਮੁਕਾਬਲੇ-2018 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ"    
  Quick Links
  Welcome to Our Website!
       Livestock plays an important role in the Rural Economy of the State. The contribution of the Livestock sector in the Net State Domestic Product is about 13%. The State Government is providing highest priority for the removal of poverty and creation of Self Employment Opportunities to the Rural masses. Animal Husbandry activities have attained importance as they create Self Employment Opportunities as well as Subsidiary Occupation to the weaker section of the society.  Read More...

  Objectives of the Department

• To improve the Genetic Potential of the Livestock through Scientific Breeding
• To provide Efficient and Effective Health Cover to the Livestock Wealth of the State.
• To provide Improved Feeding and Management Practices.
• To provide Effective Extension Services in the field of Animal Husbandry.

© All rights Reserved. Deptt. of Animal Husbandry Punjab