Quick Links

  News & Updates
ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ

ਵੈਟਨਰੀ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੂ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ
   
    ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਸੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਸੂ ਧੰਨ ਨੂੰ ਉਤੱਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਨਰੀ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਹਰ ਇੱਕ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋਕਿ ਪਸੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:
·    ਓ.ਪੀ.ਡੀ.: ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ।
·    ਸਰਜੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ, ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਸੂਆਂ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ।
·    ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੁਵਿਧਾ: ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੁਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਨਵੀਨਤਮ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ।
·    ਗਾਇਨੀਕੋਲੀਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੇਵਾ: ਪਸੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸੂ ਦਾ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਡਿਸਟੋਕੀਆ ਆਦਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ।
·    ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਪੈਥੋਲੌਜੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ:  ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਖੂਨ, ਪੇਸ਼ਾਬ, ਗੋਹੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯੂਟਰਾਈਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਮਿਲਕ ਦੀ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਰਕੇ ਬਿਮਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
·    ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਪੌਲੀਕਲਿਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਪਸੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।।  
·    ਐਬੂਲੈਂਸ ਸੁਵਿਧਾ: ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਰਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰ

Sr.No. District Post Name of Officer Designation Mobile No e-mail ID
    1     Jalandhar Surgical specialist Vacant   - -
Gynaecologist   Dr Jasvir Singh Veterinary officer 88724-45900 jasbir6582@yahoo.com
Pathologist Dr Nancy Sood Veterinary officer 94642-30414 virgosood@yahoo.com
    2     Hoshirpur Surgical specialist Dr Jaspal Singh Veterinary officer 99154-28297 vetyjaspal@yahoo.com
Gynaecologist   Dr Rajvir Bali Veterinary officer 98763-78223 ranjiv33@yahoo.com
Pathologist Dr Bhupinder Kaur Veterinary officer 94178-94126 Bkdhillon374@gmail.com
    3     Ludhiana Surgical specialist Dr. Sunil DuttBharadwaj Veterinary officer 9417975999   bhardwajdutts@rediffmail.com

Gynaecologist
 
Dr.Chetan Kumar Gupta Veterinary officer 9417022777 vetgynaec@yahoo.com
Pathologist Dr.ReenaWahi Veterinary officer 9465533740 reenawahi1962@gmail.com
  4   Fazilka Surgical Specialist Dr Jasmeen Kaur Veterinary Officer 9815135975 dr.anilpathak@yahoo.com
Gynaecologist Dr Anil Kumar Pathak Veterinary Officer 9417979440 drjaizi@gmail.com
Vety. Officer Dr Rajesh Kumar Veterinary Officer 9417737784 rajeshkumar9417737784@gmail.com
    5     Moga Surgical specialist Hunny Goyal Veterinary officer 851570056234 hunnygoyal1989@gmail.com
Gynaecologist   Ridhma Demra Veterinary officer 720485093220 ridhimademra@gmail.com
Pathologist Rajinder Singh Veterinary officer 422277364439 rsbuttar@yahoo.com
    6     Sangrur Surgical specialist Dr Sanjay Kumar Veterinary officer 9417182507 sskvet79@rediffmail.com
Gynaecologist   Post Vacant   ---- ----
Pathologist Dr Shavinder Pal Veterinary officer 94173400330 spshivinderpal@gmail.com
       7     Ferozepur Surgical specialist Post Vacant Veterinary officer - -
Gynaecologist   Dr Gurwinder Singh Veterinary officer 9914460898 cheedegs@rediffmail.com
Pathologist Dr Rupinderjit Kaur Veterinary officer 9417610126 rcs2673@yahoo.com
    8     Patiala Surgical specialist Dr. M.P Singh Veterinary officer 94176-01933 drmpsingh71@gmail.com
Gynaecologist   Dr. Gagan Thaperwal Veterinary officer 96460-39004 gagandeep.vet@gmail.com
  Pathologist Dr. Nirupa Sarad Veterinary officer 9463280442 drnirupa72@gmail.com
  9   Badal Surgical specialist Dr Devender Singh Sidhu Veterinary officer 9779452571 sidhuds1121@gmail.com
Gynaecologist   Dr Lakhwinder Pal Singh Veterinary officer 9814374573 lakha_40@rediffmail.com
Pathologist Dr Chamandeep Kaur Veterinary officer 8872500778 drchamandhot@gmail.com
    10     SBS Nagar Surgical specialist Dr Harbans Lal Salhan Veterinary officer 9417262942 drhlal@yahoo.com
Gynaecologist   Dr Kuldip Singh Atwal Veterinary officer 9417159425 kuldipatwal@yahoo.com
Pathologist Dr Amneet Veterinary officer 9417457101 amneetatwal.29@gmail.com
    11     Fatehgarh Sahib Surgical specialist Dr Ravinder Singh Veterinary officer 9815728047 ravindersingh28047@gmail.com
Gynaecologist   Dr Gurdeep Singh Veterinary officer 9463107261 gurdipsinghvet@gmail.com
Pathologist Dr Rajiv Nanda Veterinary officer 9463564100 Rajivenanda.vetdoctor@gmail
    12     Bathinda Surgical specialist Dr Parampal Singh Veterinary officer 8146149100 singh46@gmail.com
Gynaecologist   Dr Anil Saini Veterinary officer 9671521142 dranil0526m@gmail.com
Pathologist Dr Navneet Kaur Veterinary officer 9417310990 ninadsekhon@gmail.com
  13   SAS Nagar Surgical specialist Dr Jatinder Singh Nijjar Veterinary officer 9815488559 drsonichhabra74@gmail.com
Gynaecologist   Dr Guriqbal Grover Veterinary officer 9872275879 g.grover@hotmail.com
Pathologist Dr Sonika Chabra Veterinary officer 8054002841 Drnijjer73@gmail.com
    14     Mansa Surgical specialist Dr Ravinder Singh Veterinary officer    
Gynaecologist   Dr Umer Din Veterinary officer    
Pathologist Dr Gurpreet Kaur Veterinary officer    
    15     Amritsar Surgical specialist Dr Jaspreet Singh Nagpal Veterinary officer 9878177491 doctornagpal@yahoo.com
Gynaecologist   Dr Ravinder Singh Kang Veterinary officer 9814702028 Rskang20@gmail.com
Microbiologist Dr Amandeep Kaur Randhawa Veterinary officer 9592057195 Amanvet95@gmail.com
    16     Barnala Surgical specialist Dr Krishan Kumar Veterinary officer 9501103951  
Gynaecologist   Dr Narinder Kumar Veterinary officer 9417587770  
Microbiologist Dr Kamaljeet Joshi Veterinary officer 98728020350 Joshi_771@rediffmail.com
    17     Pathankot Surgical specialist Dr Gurnoor Singh Veterinary officer 9464994094 drgunoorgadvasu@gmail.com
Gynaecologist   Dr Gulashan Chand Veterinary officer 9779255752 gulashanchandv17b@yahoo.com
Pathologist Dr Suraj Dhawan Veterinary officer 7009006043 Dawansuraj7276@gmail.com
    18     Gurdaspur Surgical specialist Dr Naresh Kumar Veterinary officer 9815189639 dhiman_nk@yahoo.com
Gynaecologist   Dr Gurdev Singh Veterinary officer 9814740079 drgurdevsingh76@gmail.com
Microbiologist Dr Jaspreet Singh Veterinary officer 9464742594 drjaspreetsaini14@rediffmail.com
Pathologist Dr Kiranpreet Kaur Veterinary officer 9855272211 vet_k7@yahoo.com
  19   Kapurthala Surgical Specialist Dr. Harjeet Singh Vety. Officer 9815256212 harjeetsinghoberoi@yahoo.com
Gynaecologist Dr. Amit Sexena Vety. Officer 9888325083 vetdrsaxena@gmail.com
Pathologist Dr. Kulwinder Singh Vety. Officer 8360874360 dr_king_singh@yahoo.com
  20   Faridkot Surgical Specialist Dr Rajiv Chopra Vety. Officer 9417933926 rkcvet@gmail.com
Gynecologist Dr Ripudaman Singh Vety. Officer 9464819244 ripulpt@gmail.com
Pathologist Dr Taranjit Kaur Vety. Officer 8968957800 Taranjitkaur229@gmail.com
    21     Roop Nagar Vety. Officer Dr Shubhneet Singh Vety. Officer 9876477911 sunnysran@outlook.com
Pathologist Dr Jagwinder Kaur Vety. Officer 9417226909 pannujags@yahoo.com
Gynaecologist Dr Gurwinderpal singh Vety. Officer 9815316632 gp96vet@yahoo.co.in
  22   Tatan Taran Gynaecologist Dr Amritpal singh Vety. Officer 9464940627 amritvet301@gmail.com
Pathologist Dr baljeet Singh Vety. Officer 985503151 ballyhans1955@gmail.com
Surgical Speciali ----- Vety. Officer ------ --------