Quick Links

  News & Updates
  ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਟ ਸਟੇਟ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 9% ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਰਵਉਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ (ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ) ਰਾਹੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਉੱਨ ਅਤੇ ਮਾਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਿਗਆਨਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਜਾਨਵਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ.

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: -

1. ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕਤਾ (ਜੈਨੇਟਿਕ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਨਾ।

2. ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

3. ਬਿਹਤਰ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

4. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਾਰ (ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।